88bifa必发 > 神话 > 请列举八大菩萨的名号

原标题:请列举八大菩萨的名号

浏览次数:161 时间:2019-09-10

  可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。

  《药师琉璃光如来本愿功德经》里面——【南无文殊师利菩萨,南无观世音菩萨,南无得大势菩萨,南无无尽意菩萨,南无宝檀华菩萨,南无药王菩萨,南无药上菩萨,南无弥勒菩萨】

  《八大菩萨曼荼罗经》里称八大菩萨为:文殊菩萨、普贤菩萨、观世音菩萨、金刚手菩萨、虚空藏菩萨、地藏菩萨、弥勒菩萨、除盖障菩萨。

本文来源:请列举八大菩萨的名号

上一篇:八大菩萨谁的法力最高

下一篇:药师经有哪八大菩萨八佛本尊